372 555 10 450

372 555 10 450

Vitavia haljastus teie aias!

HALJASTUS TEENUSED

Haljastus – on üks vahelüli inimese ja looduse vahel, mis muudab meie elukeskkonna tervislikumaks ja atraktiivsemaks – haljastus on inimese poolt mõõdutundega kujundatud osa loodusest.

Haljastuse, kui elukeskkonna kasutusmugavus ja ka hilisem hooldusmaht sõltuvad suurel määral otstarbekatest lahendustest aiaruumi kujunduses ning ehituslike kujunduselementide oskuslikust rajamisest, läbimõeldud taimevalikust ja korrapärasest hooldamisest.

Töötame filosoofiaga: Meie teeme nii  nagu teeks endale.

MEIE MISSIOON

Meie missiooniks – on pakkuda nii era, kui ärikliendile võtmed-kätte haljastuslik-ehituslikke teenuseid, projekteerimisest lõpplahenduseni nii, et klient saaks tellida kõik tööd ühest kohast, Hoides sellega kokku aega ja raha.   Meie tellija ei pea otsima eraldi kujundajat,  piirdeaia, muru, tee või siis istutuse teostajat.
Me väärtustame ümbritsevat keskkonda ning püüame järgida igale piirkonnale iseloomulikku maastikku ja siduda planeeritav haljastus ühtseks tervikuks hoonestusega.
Projekteeritava maa-ala mõõtmed, ilmakaared, pinnareljeef, mullastik, ehitusstiil ning iga aiaomaniku isikupära tingivad ka kujunduse mitmekesisuse. Nii ongi igal haljasalal lõpuks oma idee ja sisu, vaatamisväärtused, kordumatud taimekooslused, stiilsed aiarajatised ja ainulaadne kujunduse muster.

Saada päring